Mindegade renoveres

Illustration af Mindegade
Profilbillede

Herning Vand er nu ved at være færdige med at udskifte vandledningen i gaden og herefter kan kloakarbejdet gå i gang.

Gaden spærres

Mindegade spærrers ved Dalgasgade fra mandag den 25. oktober 2021 og parkering i gaden er forbudt i hele anlægsperioden.

Kloakarbejdet starter i den sydlige del af gaden ved Dalgasgade og bevæger sig op mod Torvet. Hele vejens bredde vil være gravet op derfor er det ikke muligt at komme forbi i bil.

Det er muligt at passere på fortovet som gående (med cykel).

Herning Vands "gravehul" flytter sig op ad gaden. Når de har været forbi jeres ejendom og der er lagt grus på kan i igen bruge adgangen fra Dalgasgade op til jeres baggårde.

Her skal i være opmærksomme på at der i hele anlægsperioden vil være jordkørsel i dagtimerne. Der vil være tydelig afmærkning på hvor langt i kan køre op ad mindegade.

Omkørsel

I den periode hvor I ikke kan komme ind fra Dalgasgade kan i med personbil benytte Torvet. Her skal i køre af Bethaniagade (rådhuset) og ind på Torvet. Ved rådhuset er der en gangbro med en frihøjde på 2,7 meter.

Området er gågadezone så pas på de gående.

Der opfordres til at finde parkering andre steder.

Renovation

Entreprenøren vil i samarbejde med renovationsfirmaet sørge for at affaldsbeholderne bliver kørt frem til tømning når gaderne opgraves.

Arbejdstid

Den normale arbejdstid vil være ca. kl. 07.00 - 16.00 på hverdage. Der kan forekomme arbejde i tidsrummet udenfor normal arbejdstid og i weekenden.

Praktisk information

I den første periode er det muligt at komme ind til jeres boliger mv. det er ikke muligt at parkere i gaden under hele anlægsarbejdet.

Entreprenøren orienterer direkte til ejendommene med en seddel i postkassen, eller lignende, kort tid før hvornår jeres adgang til indkørslen vil blive spærret. Derfor opfordres der til at der holdes øje med postkassen i projektperioden.

Kilde: Redaktionen
Flere artikler